Başkent Üniversitesi 23 Nisan Temalı
Çocuk Resim Yarışması

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 23 NİSAN TEMALI ÇOCUK RESİM YARIŞMASI
4. BAŞKENT PEDİATRİ GÜNLERİ

KONU
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” temalı çocuk resim yarışması 

AMAÇ

1.  Çocukların milli değerlere ve demokrasiye olan farkındalıklarının artmasına katkıda bulunabilmek
2. Çocuklara yaratıcılıklarını gösterebilecekleri, yarışmanın teması doğrultusunda özgürce resim yapabilecekleri ve paylaşabilecekleri bir fırsat sağlamak.

 

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 6-12 (6 ve 12 yaş dahil) yaş aralığındaki çocuklar katılabilir.
 • Yarışmaya her bir çocuğun tek bir resmi için katılım sağlanabilir. Aynı kişiye ait birden fazla resim gönderilmesi halinde eserlerin hiçbiri değerlendirmeye alınmaz.
 • Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi kabul eder.
 • Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişilerin çocukları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 • Yarışmaya katılım bireyseldir. 

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANILAN ÖZELLİKLER 

 • Yarışmaya katılacak eserlerdeki tema 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM'nin açılması ve benzeri konular olmalıdır.
 • Teknik ve malzeme sınırlaması yoktur.
 • Gönderilecek eser boyutu A3 (297x420cm) olmalıdır. Tuval, kağıt, karton vb sınırlama bulunmamaktadır.
 • Eserler dijital olarak gönderilecektir. Eserler üretildikten sonra, resmin tamamının net anlaşılacağı şekilde uygun kadrajla ve yüksek çözünürlüklü şekilde fotoğraflarının çekilmesi ya da tarayıcıda taranması gerekmektedir (Gönderilecek görseller jpeg formatında ve 300 dpi özellikte olmalıdır).
 • Yarışmaya katılan eserlerde aranılan ilk özellik özgün olmasıdır. İnternetten ya da farklı kaynaklardan kopyalanmış eserler gönderilmemelidir.
 • Web sitelerinde bulunan hazır fotoğraflar, stock görselleri, belirtilen yaş aralığından daha büyük veya küçüklerin yaptığı resimler, herhangi bir şekilde veli/yasal temsilci tarafından belirtilen çocuktan başkasına ait resimlerin vb.gibi fotoğrafların gönderilmesi durumunda yarışmacının katılımı otomatik olarak iptal olacaktır. Eser sahibinin velisi/yasal temsilcisi tarafından resim yarışmasına katılım başvurusu yapılması halinde bu metinde belirtilen hususlar konusunda eser sahibi bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan etmiş olacaktır.
 • Gönderilen eserlerde yetişkinlerin müdahalesi olmamalıdır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmacılar, 01/04/2021 saat 00:00’a kadar eserleri https://baskentpediatrigunleri.com/ adresine dijital olarak yükleyecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvuru kabul edilmez.
 • Yarışmada finale kalan eserlerin ilişikte belirtilen adrese asıllarının gönderilmesi gerekmektedir. Finale kalan eserler için başvuru yapan velilere/ yasal temsilcilere elektronik posta yoluyla gönderilen mali hakların ve manevi hakların devrine yönelik protokolü, Ek - 1 ve 2 de yer alan Başkent Üniversitesi Resim Yarışması Finalist Değerlendirmesi Muvafakatname Formlarını kimlik fotokopileri ile birlikte veli/yasal temsilcilerinin hepsi tarafından imzalanarak ve resmin aslı ile birlikte BUTO ile iletişime geçerek belirtilecek adrese 08 Nisan 2021 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu koşullar sağlanmadan gönderilen resimler BUTO’ya gönderilmiş olsa bile değerlendirmeye alınmaz. Web sitesinden başvuru aşamasında veli/yasal temsilciye ilişkin ad soyad, elektronik posta adresi, cep telefonu numarası, eser sahibi küçüğün sadece adı ve yaşı ile ilgili beyan alınır. Finale kalan eserlerin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin sonuçlanması için bu bilgilerin yanında küçüğün adı soyadı, yaşı ve okuduğu okul bilgisi talep edilir. Ön değerlendirmede ve final değerlendirmesinde değerlendirmeyi yapacak görevlilere veli/yasal temsilcine ilişkin hiçbir bilgi ve küçüğe ilişkin yaş bilgisi dışındaki bilgiler bildirilmez.
 • Yarışma sonuçları 17 Nisan 2021 Cumartesi günü kongre kapanış töreninde açıklanacak ve web sitesinde ilan edilecektir.
 • Ödül töreni 17 Nisan 2021 Cumartesi günü kongre kapanış töreninde online olarak düzenlenecektir.

 

YARIŞMA JÜRİSİ VE DEĞERLENDİRME

 • Eserler uzman kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
 • Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. 

KARŞILIKLI HAKLAR

 • Eser sahibi eserin, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki mali, fikri ve sınai hakları ile umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla Başkent Üniversitesi’ne devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
 • Başkent Üniversitesi finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
 • Başkent Üniversitesi 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.
 • Başkent Üniversitesi yarışma katılım koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmadan çekilmek, başvurusunu iptal etmek isteyen yasal temsilciler office@buto-org.com adresine başvuru numarası ile birlikte taleplerini içeren bir elektronik posta gönderebilirler. 

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: Tablet
Dereceye giren İkinci ve Üçüncüye süpriz hediyeler olacaktır.                         

İLETİŞİM

                                       BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TURİZM ORGANİZASYON

Adres:

H. Temel Kuğuoğlu Cad. No:28/4 Yonca Apt. Bahçelievler - Çankaya - Ankara / TÜRKİYE

Telefon:

+90 (312) 215 51 60

Fax:

+90 312 215 14 85

E-mail:

office@buto-org.com

Web:

www.buto-org.com