Bildiri Gönderimi

Bildiri başvuruları sözlü veya e-poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 07 NİSAN 2021 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 26 MART 2021 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizasyon firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizin “Kayıt” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 26 MART 2021 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Bildiri içeriği orijinal araştırma veya ilginç olgu sunumu şeklinde olabilecektir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Yazı tipi boyutu 12 punto olmalıdır. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir). Web sayfası üzerinden pdf formatında yükleme yapılmalıdır.
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları belirtilmelidir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • IV. Başkent Pediatri Günleri kongresinde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir.